Gatu- och VA-anläggning

NTs utför alla typer av gatu- och VA-projekt, exploateringsprojekt på nya områden såväl som enskilda vägar och avlopp.

Vi är godkända för enskilda avlopp, både minireningsverk och infiltrationer.

Vi har ofta utfört Gatu- och VA-anläggning i samband med nya bostadsprojekt, vid nya villagrunder samt vid byte eller reparation av gamla system.