Trönningeby

Området Trönningeby ligger alldeles intill NTs kontor i Trönninge, Varberg. Här har vi förberett för husgrunder samt genomfört finplanering av tomterna. Trönningeby består av 72 hustomter varav många redan är bebyggda och färdigställda. Tillkommande kundtillägg har genererat fler uppdrag för oss i form av tillexempel stenmurar, plattläggningar och färdigställande av gräsytor.

Område
Varberg
Typ av kund:
Företagskund
Verksamhetsområde:
Anläggning
Nyfiken på våra tjänster?
0340-542220
info@nts-varberg.se