Dränering

Vi utför husdräneringar med de vanligast förekommande systemen och är certifierade för Isodrän, ett svensktillverkat system för dränering. Isodrän-skivan kombinerar värmeisolering och dränering med kapillärbrytande funktion i en och samma produkt vilket blir både kostnadseffektivt och smidigt.

Har du ett hus med källare där grunden står direkt mot en tät jordart eller berg är dränering av största vikt för att undvika fuktproblem. Om ditt hus är placerat i ett lågt liggande område där grundvattennivån riskerar att höjas vid nederbörd bör du också vara uppmärksam.