Mätteknik och visualisering

Vår mättekniker använder drönarflygning för att fotografera och mäta markyta. Mätningarna och fotografierna kan sedan användas för att visualisera och bygga modeller till våra maskiners grävsystem eller visualisera objekt i 3D format för kunder och beställare.

Visualiseringverktyget Trimble Sitevision gör det möjligt att få en komplett verklighetsbild innan projektstart. Modeller kan placeras i den verkliga miljön, vilket ger en bild av det tänkta utseendet och hur resultatet kommer bli.