Finplanering och utemiljöer

Ofta utförs finplanering/trädgårdsanläggning mot slutet av större projekt alternativt som ett eget uppdrag mot privata kunder. Finplanering kan innebära utförande av bland annat lekytor, planteringar, plattsättningar, poolbyggnationer och gräsytor.

Vi hjälper till med lekplatsdesign samt inköp och montage av lekutrustning.