Grundläggningsarbete

Grundläggningsarbeten utförs av oss på NTS i alla storleksklasser, allt från en Attefallsgrund till större totalentreprenader.

Vi har erfarenhet av bland annat tillbyggnader, garage- och villagrunder, bostadsrättsprojekt samt industribyggnader i alla storlekar.

Kvalitet- och säkerhetsfokus värderas högt i vårt arbete då grundarbetet påverkar resultatet för hela byggnationen och projektet.

Helheten är viktig för oss och därför är även förberedelse för omkringliggande detaljer en självklarhet i dialogen med dig som kund för att uppnå bästa möjliga slutresultat och kostnadseffektivitet.