Grundläggningsarbete

Grundläggningsarbeten utförs av oss på NTs i alla storleksklasser, allt från en husgrunder till större totalentreprenader.

Vi utför bland annat tillbyggnader, garage- och villagrunder och kommersiella fastigheter i alla storlekar.

Kvalitet- och säkerhetsfokus värderas högt i vårt arbete och vi är certiferade enligt ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001.

Helheten är viktig för oss och vi har en nära kontakt med dig som kund för att uppnå bästa möjliga slutresultat och kostnadseffektivitet.