Om NTs Mark AB

NTs Gård & Fastighetsservice enskild firma startades år 2004 av Nils Thalin. Verksamheten var då inriktad på fastighetsskötsel men gick med tiden mer och mer över till mindre trädgårdsanläggningsjobb åt privatpersoner. 2010 bildades NTs Mark AB, då med 5 anställda.

I januari 2022 förvärvade BRA Mark 51 procent av aktierna i bolaget NTs Mark AB.

Idag bedrivs markentreprenad och stängselmontage. Med åren har antalet uppdrag och även storleken på dessa ökat med inriktning på totalentreprenad inom bostad och lokalproduktion. Utvecklingen har genererat i att det idag är ca 35 anställda på firman och ca 15 entreprenadmaskiner.

Miljöpolicy

Vi utför våra jobb på ett miljöriktigt sätt med strävan mot att alltid ha minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöarbete och miljötänk ingår i det dagliga arbetet. Vi följer alltid gällande miljölagar och tar hänsyn till miljö vid större beslut och verkar därmed för en hållbar utveckling i samhället.

Vi är medvetna om att företagets största miljöpåverkan är förbrukning av drivmedel. NTs Mark har genomfört en omställning för att byta ut användningen av diesel framställd från råolja till det förnybara drivmedlet HVO100. En av de viktigaste fördelarna med HVO100 är minskade utsläpp av växthusgaser. HVO100 ger en reducering av växthusgaser med cirka 90% i jämförelse med fossil diesel.

Genom ökad kunskap och medvetenhet hos våra anställda arbetar vi för att minimera denna påverkan. Vi ska även ha en modern och effektiv maskinpark.

Vi stödjer hållbara miljömässiga entreprenadlösningar genom rådgörande med kund utifrån livscykelperspektivet. Där vi ser att det finns andra lösningar som är bättre för miljön på långsikt, meddelar vi kunden om det.

Under uppdrag tar vi hand om överblivet material och avfall samt lämnar detta till godkänd miljöstation eller ser till att det återanvänds på ett miljöriktigt sätt.

ISO-certifiering

Med hjälp av BMG Trada Certifiering är NTs Mark certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö i enlighet med ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och ISO 45001:2018.

ME, Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna är bransch och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Medlemsskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom medlemsföretagen är bundna av kollektivavtal samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Detta medför trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag. ME bidrar med rådgivning och stöd till medlemmarna i arbetsgivar och branschfrågor samt vid fackliga förhandlingar. De har kollektivavtal med Seko, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, IF Metall och för tjänstemän Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. ME är även en del av Svenskt Näringsliv.

SSEF, Sveriges Stängselentreprenörers förening

Sveriges Stängselentreprenörers förening består av stängselentreprenörer i Sverige men bedriver ingen tillverkning. Verksamheten består istället av kvalitetshöjande aktiviteter inom området ”Områdesskydd”. Aktiviteter som bedrivs är exempelvis standardisering och certifiering av medlemsföretag men även utbildning och information. Strävan inom föreningen är att öka kvaliteten kring områdesskydd.