NTs Mark & Fastighetsservice AB är din kompletta servicepartner inom Markanläggning och stängsel i Varberg.

Vi erbjuder grävarbeten såsom dräneringar, husgrunder, VA-anläggningar och grävning för uteplatser och dylikt.
Vi utför även markarbeten i form av stensättningar och trädgårdsanläggningar. Vi sätter även upp stängsel.

 

Trädgårdsservice och Fastighetsskötsel utförs numera av Djupdahls Skog & Trädgård

Djupdahls Skog & Trädgård är vårt systerföretag och åtar sig kompletta skötseluppdrag av fastigheter i Varbergsregionen. Kunnig, utbildad och serviceinriktad personal med erfarenhet både inom trädgårds- ochfastighetsskötsel, trädfällning, stubbfräsning och skogsentreprenad. 

Läs mer om Djupdahls verksamhet här: Djupdahls Skog och Trädgård

 

NTs Mark & Fastighetsservice AB • Trönninge 1 • 432 92 Varberg
Växel: 0340-542220 • info@nts-varberg.se
(c) 2019 - NTs Mark & Fastighetsservice AB