Hemsidan är under ombyggnadNTs Mark & Fastighetsservice AB är din kompletta servicepartner inom
Markanläggning, Stängsel, Trädgårdsservice och Fastighetsskötsel  i Varberg.

Det vi erbjuder dig är grävarbeten såsom dräneringar, husgrunder, VA-anläggningar och grävning för uteplatser och dylikt.
Vi utför även markarbeten i form av stensättningar och trädgårdsanläggningar. Vi åtar oss också kompletta skötseluppdrag av fastigheter i Varbergsregionen. Kunnig, utbildad och serviceinriktad personal med erfarenhet både inom bygg-/anläggningssektorn, trädgårds-/fastighetsskötsel och stängsel utför de flesta arbeten inom området. 


Markanläggning

Fastighetsservice


Stängsel


Trädgårdsskötsel


Gröningagården

Trönninge 1
43292 Varberg(c) 2018 - NTs Mark & Fastighetsservice AB