Norr om Pilgatan etapp 3

I Varberg, mellan Lindhovsrondellen och Trönninge, utförs projekt NOP E3. Vårt uppdrag på plats är att genomföra utbyggnad av gator, anläggning av VA-ledningar, naturmark, dagvattendamm och gatubelysning för nytt exploateringsområde. Projektet är en samverkansentreprenad med beställare Derome Hus AB- Division Mark & bostad. Första skoptaget gjordes tidigt i augusti och projektet beräknas stå färdigt i början av 2023.

Område
Varberg
Typ av kund:
Företagskund
Verksamhetsområde:
Anläggning
Nyfiken på våra tjänster?
0340-542220
info@nts-varberg.se