Platsarna Varberg

Platsarna i Varberg, området precis vid havet, ska få sig ett lyft! Arbete utförs på beställning av Varbergs kommun. NTS ska utföra en totalrenovering av både trottoar och körbana. Det ska läggas nya gångvägar av 3000 m2 smågatsten, granithällar ska sättas på plats och körbanor ska nyasfalteras. En del av projektets syfte är att bredda gångbanorna för att förbättra tillgängligheten och säkerheten för gångtrafikanter samt skapa enkelriktade vägar inom området.

Område
Varberg
Typ av kund:
Företagskund
Verksamhetsområde:
Anläggning
Nyfiken på våra tjänster?
0340-542220
info@nts-varberg.se