Katrinebergs Folkhögskola

NTs har gjort grundarbetet för nya idrottshallen tillhörande Katrinebergs Folkhögskola. Vid senare skede i projektet ska vi även utföra finplanering, återställning och tillgänglighetsanpassning i området. Vi ska även förlägga ny vattenledning till huvudbyggnad samt avloppsledning. Beställare av projektet är Region Halland genom Pettersson & Hansson.

Område
Falkenberg
Typ av kund:
Företagskund
Verksamhetsområde:
Anläggning
Nyfiken på våra tjänster?
0340-542220
info@nts-varberg.se