Mur Vårdcentralen Falkenberg

Första etappen av stödmuren vid Falkenbergs vårdcentral/personalparkering är färdigställd. Muren är i betongstenen Vertica från vår leverantör ST-Eriks. I maj 2022 startade etapp 2 av murens byggnation med ytterligare 70×4 meter i och med dess fyra sektioner. Spontning av slänten där muren ska byggas är genomförd och nu återstår växter, träd stenrösen och bihotell. Bihotellen ska skapas av tillvaratagna gamla träd som stod i slänten innan arbetet med muren skred fram. Projektet beräknas färdigt vid årsskiftet 2022/2023. Beställare är Peterson & Hansson Byggnads AB med slutkund Region Halland.

Område
Falkenberg
Typ av kund:
Företagskund
Verksamhetsområde:
Anläggning
Nyfiken på våra tjänster?
0340-542220
info@nts-varberg.se