Onsala Kyrkogård

Projekt Onsala Kyrkogård omfattar anläggning av nya gravområden för kist- och urngravar samt en askgravlund inklusive bland annat möbler, utrustning, planteringar, stenmur, grindar.
En minnesplats av betongkonstruktioner och med segeltak. Hårdgjorda ytor av asfalt, grus och gatsten. Djupdräneringar, dag- och vattenledningar. Belysning, el-uttag, bevattningssystem inkl pumphus och dammar. Projektet utförs tillsammans med vår huvudägare BRA Mark AB.

Läs med om projektet via länken: https://www.svenskakyrkan.se/filer/509283/Nya%20kyrkog%C3%A5rden.pdf

Område
Onsala
Typ av kund:
Företagskund
Verksamhetsområde:
Anläggning Mätteknik
Nyfiken på våra tjänster?
0340-542220
info@nts-varberg.se