Brf Trädlyckan

NTS kommer genomföra finplaneringen för brf Trädlyckan. Det som ska göras är entréer och gemensamhetsytor. Finplaneringen kommer innefatta stenläggning, asfaltering, plantering, ytor av singel och färdigt gräs. Plantering kommer göras av Djupdahls skog och Trädgård.